นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท เพื่อประกอยธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE”

อ่านทั้งหมด
KCE

39.00

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

+0.25(0.65%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

13,999,800

วันก่อนหน้า: 38.75

ราคาเปิด: 38.75

สูงสุด: 40.25

ต่ำสุด: 38.75

ปรับปรุงเมื่อ : 30 ตุลาคม 2563 04:36

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี

คุณณิราพัชร์ ติรนาควิทย์

โทรศัพท์ : +662 326 0196

โทรสาร : +662 326 0300