นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท เพื่อประกอยธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE”

อ่านทั้งหมด
KCE

70.50

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

-4.50(-6.00%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

28,162,000

วันก่อนหน้า: 75.00

ราคาเปิด: 75.00

สูงสุด: 75.00

ต่ำสุด: 70.50

ปรับปรุงเมื่อ : 28 มกราคม 2565 04:35

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี

คุณณิราพัชร์ ติรนาควิทย์

โทรศัพท์ : +662 326 0196

โทรสาร : +662 326 0300