ราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น

KCE

ราคาล่าสุด

70.50

เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)

-4.50(-6.00%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

28,162,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

70.50 / 1,014,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

70.75 / 78,200

วันก่อนหน้า

75.00

ราคาเปิด

75.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

70.50 - 75.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

52.25 - 95.00